การจ้างเปลี่ยนฝาช่องระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๓,๕๕๙ ชุด

เลขที่ กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

Comments are closed.