การจ้างเปลี่ยนฝาช่องระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.