การจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. เผยแพร่สปอตโทรทัศน์างสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง ๓๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Comments are closed.