การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ในเขตทางพิเศษฉลองรัช บริเวณอาคารสำนักงาน และพื้นที่ปลูกต้นไม้

กจด.ปจ.๗๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.