การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ บริเวณอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.