การจ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ใต้ทางกลับรถเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ๖๒ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.