การจ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชพืชบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ครั้ง

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.