การจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.