การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตกทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่องทางด้านซ้ายและด้านขวา (เพิ่มเติม)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.