การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตกทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่องทางด้านซ้ายและด้านขวา (เพิ่มเติม)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๒/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.