การจ้างเหมาทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๖๘/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.