การจ้างเหมาบริการจัดหาคนงาน จำนวน ๖ อัตรา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกระทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.