การจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน ๖ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

กจด.ปจ.๑๐๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ยื่นวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น

Comments are closed.