การจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและระดับดินทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.