การจ้างโครงการการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ (CEM) ให้แก่ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.