การจ้างโครงการการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ (CEM) ให้แก่ กทพ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖Comments are closed.