การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๖๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.