การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.