การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.