การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรัรบพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.