การจ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนางานบริการสำหรับพนักงานตัวอย่างฝ่ายควบคุมการจราจรและพนักงานตัวอย่างด้านจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕ การจัดจ้างการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประกาศวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.