การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์

Comments are closed.