การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.