การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร (จส.๑๐๐) ในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรม ลัดฟ้าสู่เขาใหญ่…ร่วมใจสร้างแหล่งอาคารเพื่อน้อง ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.