การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.