การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๕ MHz Smile Thailand ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.