การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ยื่นวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น

Comments are closed.