การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) ในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายใต้กิจกรรม “ลัดฟ้าพาสร้างพื้นที่สีเขียว” ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากร ป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.