การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) ในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายใต้กิจกรรม ลัดฟ้าพาสร้างพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.