การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น กรุ๊ป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.