การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕

Comments are closed.