การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร (จส.๑๐๐) ในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรม ลัดฟ้าสู่่เขาใหญ่…ร่วมใจสร้างแหล่งอาหารเพื่อน้อง ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.