การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๔๒,๐๐๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.