การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ๓๐๐ เมตร ต่อม้วน จำนวน ๙,๐๐๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.