การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๙,๐๐๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.