การซื้อกล่องรวมสัญญาณ (Junction Box) สำหรับด่านช่างน้ำหนัก จำนวน ๒๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

 

Comments are closed.