การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ. ๙๓/๒๕๖๔

Comments are closed.