การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๙๓/๒๕๖๔

Comments are closed.