การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๖ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖Comments are closed.