การซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของ กทพ. จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.