การซื้อขาติดบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit : OBU) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น

ประกาศวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.