การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) จำนวน ๔๐ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๘๗/๒๕๖๕

Comments are closed.