การซื้องานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.