การซื้องานปรับปรุงระบบ ETC ที่ช่องทางของสายทางพิเศษเฉลิมมหานครและสายทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๔๓/๒๕๖๕

Comments are closed.