การซื้องานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.