การซื้องานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ป ๑๘/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.