การซื้อจอมอนิเตอร์ในช่องทาง (Industrial Monitor) จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ. ๑๘/๒๕๖๕

Comments are closed.