การซื้อจอ LCD Monitor (Lane) จำนวน ๓๔ ตัว

เลขที่กจด.ปซ.๔๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.