การซื้อฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ จอภาพชนิดควบคุมการขึ้นรลงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

Comments are closed.