การซื้อตะกั่วเม็ด เบอร์ ๑ (ถุงละ ๑๐ กก.) จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.